Облачни услуги

Вече можета да казчвате, свалята или пазите своите данни в мрежата.