10 Gbps FLAT

€990
 • Свързаност - оптична
  Скорост - 10 Gbps
 • IPv4 адреси - 64+1 броя Р§С*
 • IPv6 адреси - /60 мрежа
 • Upload/Download - 1:1

Kато телекомуникационен партньор на редица български и международни корпорации и държавната администрация, да ви представим специално разработен 10 Gbps FLAT план за корпоративен Интернет достъп. Предназначен средни и големи компании, с голямо натоварване моментно и/или постоянно на връзката, работещи с големи обеми от данни, за които времето за достъп е критично.
Параметри като надеждност на физическата свързаност, скорост, загуби и забавяне, съотношение download:upload, общо време на наличие на връзка, мулти-международна и cloud свързаност и т.н. са изключително важни за осигуряването на непрекъснат работен процес без компромиси.

 • Oптичнo трасе, с капацитет 10Gbps
 • Корпоративен протокол за рутиране на трафика (BGP)
 • Наличност на връзката >99,97% на годишна база (средно 99,996% за 2020 година)
 • Без манипулация на трафика (shapers, QoS, firewalls и т.н.) – чист корпоративен IP transit
 • Предоставяне при нужда на професионално оборудване (суич/рутер)
  • Възможност за втора независима оптична свързаност за backup с капацитет 1Gbps.
   Възможност за конфигуриране на BGP втора сесия за backup, през наличен друг интернет доставчик, с възможност за запазване на ползваните IP адреси
 • 24/7 мониторинг на връзката
 • Статистика на трафика в реално време през partners.tbros.net

* реални, статични с PTR запис
** сумата за абонамента е на месечна база без включен ДДС с 12 месечен договор

Изпрати запитване

1 Gbps FLAT
€200
 • Transport - fiber optic
  Speed - 1 Gbps
 • IPv4 addr - 8+1  R§S*
 • IPv6 addr- /63 net
 • Upload/Download - 1:1
more
1+1 Gbps BCP
€240
 • Transport - 2x fiber optic
  Speed - 1 Gbps
 • IPv4 addr - 8+2  R§S*
 • IPv6 addr- /63 net
 • Upload/Download - 1:1
more
1 Gbps HmOFS
€100
 • Свързаност - оптична
  Скорост - 1 Gbps
 • IPv4 адреси - 2 броя Р§С*
 • IPv6 адреси - /64 мрежа
 • Upload/Download - 1:1
повече
10 Gbps FLAT
€990
 • Свързаност - оптична
  Скорост - 10 Gbps
 • IPv4 адреси - 64+1 броя Р§С*
 • IPv6 адреси - /60 мрежа
 • Upload/Download - 1:1
повече