Тестове MikroTik RB4011iGS+RM

in Blog
Посещения: 3934

След пускането си на пазара, новият изцяло ethernet рутер на MikroTik, които ни впечатли със своите параметри (4 процесорни ядра по 1400MHz всяко, 10 броя 1Gbps LAN Порта, 1 SFP+ 10Gbps порт), решихме да направим някои (не)стандартни тестове за мрежовата пропускливост на устройството.
Все повече средни и дори малки компании, се ориентират към upgrade на своите локални мрежи към 10G и RB4011iGS+RM изглежда подходящ вариант.

Направихме тестове в нашата фирмена лаборатория на мрежовата пропускливост на този модел, като използвахме следната постановка:

  • 2 броя ethernet router RB4011iGS+RM
  • 1 ethernet 10G switch CRS317-1G-16S+RM
  • 2 SFP+ optic multi mode модула

Тест 1: Рутерите са свързани дирекно през суича с tagged vlan, без правила, без bridges. BT speed test на MikroTik достигна максимална пропускливост от 4,5 Gbps при 100% натоварване на всички ядра на процесорите на рутерите.
Резултат:
clear vlan
Извод: Потвърждаваме, че максималният капацитет за комутиране на рутерите е 5Gbps и наличието на 10Gbps порт не означава авотматично подобен капацитет на устройството.

Тест 2 : Рутерите не са свързани дирекно, имат различни IP сегменти и през рутер са свързани чрез EthernetOverIPTunnel (EoIP), tagged vlan, без правила, без bridges. BT speed test на MikroTik достигна максимална пропускливост от 770 Мbps при 25% натоварване на всички ядра на процесорите на рутерите.
Резултат:
EoIP tunnel
Извод: Mаксималният капацитет на 1 брой EoIP тунел е около 770 Mbps. Постигнатото натоварване от общо 25% на процесорите, говори за липсата на multithreading при обработката на IPSec и съответно 100% натоварване само на едно процесорно ядро.

Заключение: RB4011iGS+RM на MikroTik е мощен и достъпен рутер за малки и средни фирми с общо мрежово натоварване около 1Gbps и множество VPN и IPSec тунели. Не е подходящ за натоварени IPSec връзки, с трафик над 500Mbps, както и за основно устройство за комутиране, поради общото ограничение от 5Gbps.