Gigabit Ethernet

 • 1000Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5e or above, 100m), IEEE 802.3ab
 • 1000Base-LX/LH (single-mode, duplex fiber, 1310nm, 10/20km), IEEE 802.3z
 • 1000Base-BX-D (single-mode, single fiber, Tx:1550nm Rx:1310nm, 10/20km), IEEE 802.3z
 • 1000Base-BX-U (single-mode, single fiber, Tx:1310nm Rx:1550nm, 10/20km), IEEE 802.3z
 • SFP (SFP MSA , INF-8074i)

10 Gigabit Ethernet

 • 10GBASE-LR (single-mode, duplex fiber, 1310nm, 10km/20km), IEEE 802.3ae
  10GBASE-ER (single-mode, duplex fiber, 1310nm, 40km), IEEE 802.3ae
 • 10GBASE-ZR (single-mode, duplex fiber, 1310nm, 80km), IEEE 802.3ae
  10GBASE-ZRC (single-mode, duplex fiber, 1310nm, 100km/120km), IEEE 802.3ae
 • 10GBASE-BX (single-mode, single fiber, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km/20km/40km/60km), IEEE 802.3ae
 • 10GBASE-BX (single-mode, single fiber, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km/20km/40km/60km), IEEE 802.3ae
  10GBASE-BX (single-mode, single fiber, 1490nm-TX/1550nm-RX, 80km/100km), IEEE 802.3ae
  10GBASE-BX (single-mode, single fiber, 1550nm-TX/1490nm-RX, 80km/100km), IEEE 802.3ae

40 Gigabit Ethernet

 • 40GBASE-LR4 (single-mode, duplex fiber, 10km/20km), IEEE 802.3ba
  40GBASE-ER4 (single-mode, duplex fiber, 40km), IEEE 802.3ba
  40GBASE-ZR4 (single-mode, duplex fiber, 80km), IEEE 802.3ba
 • 100 Gigabit Ethernet

  • 100GBASE-LR4 (single-mode, duplex fiber, 10km), IEEE 802.3ba

Настоящата информация и спецификация за типовете интерфейси необходими за свързване на крайните абонатни устройства към обществената електронна съобщителна мрежа на ТБИСС ООД е изготвена в съответствие с изготвените от Комисия за регулиране на съобщенията „Указания за публикуване на интерфейсите от предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги” и с публикации на Европейския Институт за Стандарти в Далекосъобщенията (ETSI).