Нова 10 Gbps свързаност към BIX.BG

in Blog
Посещения: 2630

Следвайки стратегия си за развитие на мрежата си и подобравяне на предоставяния Корпоративен Internet микс, нашата компания стана участник в най-големия доставчик на неутрална и надеждна платформа за обмен на данни между водещите телекоми, интернет доставчици, кабелни оператори, доставчици на съдържание - BIX.BG.

Връзката бе изградена в data center EQUINIX SO1, където и двата оператора имат присъствие. 

BIX.BG (Bulgarian Internet eXchange) e първият български Internet eXchange Point (IXP), пълноправен член на EURO-IX (European Internet Exchange Association) с постоянен трафик от над 400 Gbps, с участници и на водещите световни компании - Microsoft, Google, Facebook, Amazon, CoudFlare и др.

Интеркънекта увеличава общия капацитет на Т БРОС към Българското Internet пространство на повече от 40 Gbps.