Сътрудничество с Информационно обслужване АД

in Blog
Посещения: 2108

Т БРОС разшири клиентското си портфолио сключвайки договор, за предоставяне на телекомуникационни услуги, с Информационно обслужване АД.

Високия професионализъм, безприкословното IT реноме, присъствието в водещите дейта центрове и ултра-високият "uptime", допринесоха за поканата за сътрудничество с държавната администрация и обслужващата я компания.