Проект BG16RFOP002-2.073-4733-C01

by Константин Тернянов
in Blog
Посещения: 1365

Проект и главна цел: Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив на COVID-19.

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за спрявяне с последиците от пандемията COVID-19, финансиран от оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност", съфинансирана от Европейски съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Бенефициент: Т БРОС ООД

Обща стойност: 10 000 лв