Индустриален парк София-Божурище

in Blog
Посещения: 14464

От края на 2023 година, ТБИСС ООД оперира с пълния си набор от телекомуникационни услуги на територията на Индустриален парк София-Божурище.

Следвайки плана си за развитие, нашата компания сключи договор с НКИЗ /Национална компания индустриални зони/ и изгради двойно подсигурена оптична свързаност до територията на Индустриален парк София-Божурище, инсталира необходимото оборудване и предоставя пълния си набор от телкомуникационни услуги.

Инвеститорите в зоната, могат да се възползват от :

  • корпоративен достъп до Интернет с гарантирани скорости до 10Gbps
  • IP transit /международен, локален или конкретен IXP - DE-CIX, AMS-IX, LINX, DATA-IX, BIX.BG или друг/
  • свързаност до дейта центрове - EQUINIX SO1/SO2, Telepoint Center/East, A1 LIFT, Neterra SDC и т.н.
  • метро, междуселищна и международна Layer 2 и Layer 3 свързаност с поддръжка на QinQ и Jumbo frame и симетрични скорости
  • RDIA /Remote Direct Internet Access/ - дистанционен достъп до конретно интернет пространство със съответния набор гео-локализирани IP адреси 

Корпоративен Интернет Ценови планове