Въвеждане на нови стандарти в предпечатната подготовка

Навлизането на Windows 95 и съпътстващите го програми за предпечатна подготовка, се оказват голямо предизвикателство за фирмите занимаващи се с тази дейност. Нашата компания използва иновациите, като предимство и въвежда нови визуални стандарти, особено в учебните издателства и по-специално в помагала и сборници по геометрия и стереометрия.