Проект BG16RFOP002-2.073-4733-C01

in Blog
Посещения: 1585

Проект и главна цел: Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив на COVID-19.

прочети още